CHP 38. Olağan Kurultayı sonuç bildirgesi kabul edildi

“İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganı ile yapılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın Sonuç Bildirgesi’nde demokrasi vurgusu yapıldı. “Yüzüncü Yıl Bildirgesi”, kaleme alındığı kurulun da üyesi olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre tarafından okundu. Bildirgede, “Geçmişte vatanı işgalden kurtarmak için kurulmuş olan CHP bugün ülkemizi otoriter başkanlık rejiminden kurtarmak için iktidar olmak vazifesiyle karşı karşıyadır” denildi.

CHP 38. Olağan Kurultayı sonuç bildirgesi kabul edildi
Yayınlama: 04.11.2023
A+
A-

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganı ile bugün Ankara Spor Salonu’nda toplandı. Kurultayda konuşmalar yapılırken; tüm vilayetlerin temsilcileri ile 3 PM üyesi ve iki milletvekilinden oluşan 86 kişilik sonuç bildirgesi komitesi toplandı. Kurulun kaleme aldığı bildirgeyi, tekrar kurulun üyesi olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre okudu.

“YÜZÜNCÜ YIL BİLDİRGESİ”

Delegelerin oy birliği ile kabul ettiği “Yüzüncü Yıl Bildirgesi” başlıklı sonuç bildirgesi şöyle:

* “Cumhuriyet Halk Partisi, ihtilallerin ve devrimcilerin partisidir. CHP, Tanzimatla başlayan Osmanlı Türk çağdaşlaşmasının fikir ve eylem birikimiyle ortaya çıkmıştır. 1938’de ‘Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet” diyerek İkinci Meşrutiyet’i ilan edenlerin ve dünya savaşı sonrasında ülkenin bağımsızlık ve kurtuluş gayretini yürütmek amacıyla bir araya gelmiş kahramanların oluşturduğu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin devamı niteliğinde 9 Eylül 1923’te kurulmuştur. O nedenle CHP varoluşu itibariyle yeniliğin değişimin, kurtuluşun, özgürlüğün ve bağımsızlığın partisidir.

* CHP Ulu Başkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için; laik eğitime, bilime ve akla değer verir. Bugün çağdaş uygarlığı tanımlayan demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü kıymetlerine sıkı sıkıya bağlıdır. CHP bu pahaların 21. yüzyılın fırtınalarla dolu denizlerinde inançla seyretmemize yardımcı olacak bir pusula olduğuna inanır. Cumhuriyet Halk Partililer olarak, partimizin ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında hem Türkiye’nin hem de dünyanın sancılı ve zorlu bir devirden geçtiği bir anda, partimiz ve ülkemiz geleceği ile ilgili çok önemli kararlar almak için Ankara’da bir araya geldik. Bugün tehlikeli ve değişmekte olan bir dünyada daha adil daha eşitlikçi, daha inançlı, daha özgür, daha demokratik, daha güçlü ve daha saygın bir Türkiye için partimizin yüzüncü yıl bildirgesini ilan ediyoruz.

“CHP’YE GÖRE KÜRT SORUNU ÖZÜNDE BİR DEMOKRASİ SORUNUDUR”

* Demokratik devlet haklarını kullanan hür ve mesul vatandaş, Türkiye’de demokrasi çürütülmüştür. Fikir ve ifade özgürlüğü, toplanma ve protesto hakkı ters görüş belirtebilme, hükümeti eleştirebilme, korkmaksızın sosyal medyada paylaşımda bulunabilme, fişlenme telaşı duymadan farklı parti ve fikirleri destekleyebilme, farklılıklara karşın eşit muamele görebilme benzeri en temel hak ve özgürlüklere ket vurulmuş ve demokrasi 5 yılda bir tekrarlanan kolay bir oy kullanma sürecine indirgenmiştir. Ülkemizde güçler ayrılığı unsuruna dayanan faal ve süratli kararlar alabilme kabiliyetine sahip, yasama organı güçlü, istikrar ve denetleme organizmaları tesirli bir şekilde işleyen demokratik ve laik bir sistemi kuracağız.

* Türkiye’de egemenlik bugün ne yazık ki gasp edilmiştir fakat CHP’nin çabası ile kayıtsız ve kuralsız milletin olacaktır. Hukuk güvenliğini sağlayarak vatandaşın alınan kararlara itimat ettiği ve adaletin sağlanmasından öbür hiçbir amaçladığı bulunmayan hakim ve savcıların olduğu bir Türkiye’yi kuracağız. İnsan haklarının garanti altına alındığı şiddetin her türlüsüne karşı çıkılan ve diğer hiçbir tolerans gösterilmeyen başta terör olmak üzere, uyuşturucu, çeteleşme ve organize suçlar ile ağır bir şekilde mücadele eden bir devlet sistemine ülkemizi kavuşturacağız.

* İşleyen kurumların, liyakatli takımların var olduğu, insanların parti bağlılığı ve siyasi tercihlerine göre değil, yeteneklerine göre istihdam edildiği devlet kurumlarında kadrolaşmanın son bulduğu kanunların herkese eşit şekilde uygulandığı bir Türkiye bizleri bekliyor. Toplumu kimlik gettolarına bölerek değil, yurttaşlık temelinde birleştirerek mutlu bir gelecek kurabiliriz. CHP’ye göre Kürt sorunu özünde bir demokrasi meselesidir ve TBMM’de demokrasi insan hakları ve hukukun üstünlüğü yolunda atılacak adımlarla çözülecektir.

“GELECEK JENERASYONLARIN DÜŞÜNSEL AYRIŞMASININ ÖNÜ AÇILMIŞTIR”

* En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır. Türkiye’de eğitim sistemi bilerek ve kasıtlı olarak tahrip edilmiştir. Arkası ardı kesilmeyen imtihan sorularının çalınması skandallarıyla ve çocuklarımızı deneme tahtası benzeri gören değişikliklerle eğitim sistemi istikrarsızlaştırılmıştır. Cumhuriyet kıymetlerine ve laiklik unsuruna dayanan temel eğitime paralel alternatifler oluşturulmuş ve gelecek jenerasyonların düşünsel ayrışmasının önü açılmıştır. Mahallemizdeki, köyümüzdeki okulu geri istiyoruz. Öğretmenlik mesleğinin büyük Atatürk döneminde olduğu benzeri tekrar en saygın meslek olmasını sağlayacağız.

* CHP iktidarında güçlü bireylerden oluşan güçlü bir Türkiye için fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür jenerasyonlar yetiştireceğiz ve ezberci değil eleştirel kanıyı ön plana çıkaran, sorgulayan, aklı ve bilimi kendine rehber edinen bir anlayışı milli eğitimde hakim kılacağız. Daima değişen değil ama gerekli yeniliklere de ahenk sağlama kabiliyeti olan bir eğitim sistemi inşa edeceğiz. Bilimin ve ilerlemenin yuvası olan üniversitelerin özgür fikir ortamını yeniden tesis edecek, YÖK’ü kaldıracak, akademik liyakat unsurlarını koruyacak ve rektör atamalarına son vereceğiz.

* Türkiye güçlendirilmiş eğitim sistemi ve özgür üniversiteleri ile, gelişen yeni teknolojileri ve inovasyonları pasif bir şekilde takip ve taklit eden değil, bu yeni teknolojilerin hem sivil hem de askeri alanlarda gelişmesine katkı sağlayan bir ülke pozisyonuna gelecektir. Ülkemiz gençlerini beyin göçüyle yabancı ülkelere kaptırmayacak, gençlerimiz Türkiye’de kaliteli eğitim, geniş iş imkanları ve hoş bir geleceğe ulaşabilecektir. Yüksek yetenek inşası CHP’nin eğitim ve bilimsel gelişme siyasetlerinin en temel gayesidir. Çünkü yeni çağda ülkelerin rekabet içinde olduğu en çok önemli güç ögelerinden biri de teknoloji ve bilimsel gelişmedir.

“GELİR VE SERVET EŞİTSİZLİĞİ İLE MÜCADELE EDECEĞİZ”

* Biz güçlü bir toplumuz. Bu çatının altında hepimize yer var. İktidarın kültürel kimlikler ekseninde kutuplaşma yaratarak unutturmak istediği sosyal kimliklerin ehemmiyetinin farkındayız. CHP emekçilerin, memurların, çiftçilerin, emeklilerin, işsizlerin, öğrencilerin ve ulusal zenginliğimizden gereğince hisse alamayan ezilen kesitlerin partisidir. Apartman görevlilerinden, engellilere, sokak satıcılarından, dul ve yetimlere kadar sosyal harcamalardan gereğince yararlanamayan bütün yurttaşlarımızı kapsayacak bir sosyal refah devletini kurarak gelir ve servet eşitsizliği ile mücadele edeceğiz.

* Herkesin çalışabileceği bir ekonomik ortamı yaratmak devletin misyonudur. İşsizlik toplumsal hayatımızı çürüten, aileleri parçalayan ve bireyi toplumdan koparan en çok önemli sosyal sorundur. CHP iktidarında ekonomik ve sosyal siyasetlerin birincil önceliği her vatandaşın insan onuruna yaraşan işlerde çalışabilmesi ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi olacaktır. İktidarın lütuf anlayışına dayalı sosyal yardım uygulamaları yerine başta Aile Dayanakları Sigortası olmak üzere hak temelli bir sosyal devlet anlayışıyla herkesin kendini gerçek vatandaş hissettiği bir refah devletini uygulamaya geçireceğiz. Türkiye hepimizin meskenidir. Bu hoş çatının altında kimse sahipsiz bırakılmayacak, hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmeyecektir.

“ÜRETİM VE GELİR ARTIŞINI HEDEFLEYEN BİR EKONOMİ SİYASETİNİ UYGULAMAYA KOYACAĞIZ”

* Çetelere ve yandaşlara değil halka hizmet eden yenilikçi ve halkçı bir ekonomi. AKP iktidarının ülkeye verdiği ekonomik zararın en büyük yükünü personeller, memurlar, küçük esnaf ve emekliler başta olmak üzere dar gelirliler çekmektedir. Uygulanan yanlış ekonomi siyasetleri, liyakatsiz takımlar, adaleti gözetmeksizin alt ve orta sınıflara yüklenen ağır vergiler, yüksek katma değerli üretim yerine katma pahası düşük alanlara yapılan kısır yatırımlar Türkiye’nin 21. yüzyılın rekabet ortamında global marka ve kıymetler üretmede gerçek potansiyelini yakalamasının önünü tıkamıştır.

* Yolsuzluk ve israf sistemi ülkemizin kaynaklarını heba etmektedir. Bir yanda fakirleştirilmiş halk barınma ve besin benzeri en temel muhtaçlıklarını karşılamakta zahmet çekerken, öbür tarafta cumhurbaşkanı ve yakın etrafı saraylarda debdebe ve şaşaadan vazgeçememektedir. İktidarın siyasetleri sonucunda servetine servet katan çeteler ülke ekonomisine hakim olmuştur. CHP olarak bu düzene son vereceğiz. Borçlanmaya ve rantçılığa dayalı siyasetler yerine üretim ve gelir artışını hedefleyen bir ekonomi siyasetini uygulamaya koyacağız. Bu program hem yenilikçi hem de halkçı bir içeriğe sahip olacak. Sanayimizin teknolojik ve dijital dönüşümünü gerçekleştireceğiz.

* Yeni bir planlama ve teşvik siyasetiyle iktisadımızı yüksek katma değerli, yüksek marka değerli eserler ve hizmetler üreten bir hale getirecek ve bu ürün ve hizmetleri ihraç etmemizi sağlayacak sağlam ve geniş ticaret ağları kuracağız. Bölgesel kalkınmaya ve bölgesel yatırımlara kıymet vererek ve bölgelerin özelliklerini gözeterek sanayi ve üretim alanlarımızı Türkiye’nin her bir yanına ekonomik ölçütler izin verdiğince eşit şekilde yayacağız. Böylelikle her bölgeden insanımıza istihdam ve refah imkanlarını sunacağız. Vilayetler ve bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik eşitsizlikleri giderecek, gelirin adil dağılmasını sağlayacağız.

“TEMEL BİR PRENSİP OLARAK UYGULAMAYA KOYACAĞIZ”

* Dünya üzerinde gördüğümüz her şey bayanın yapıtıdır. CHP tarihinden getirdiği misyonla bayan erkek eşitliğinin yılmaz savunucusudur. Bayan hareketinin ülkemizde geldiği nokta ve bayanların yürüttüğü özgürlük ve eşitlik gayretiyle gurur duyuyoruz. Ülkemizdeki karanlığa son vermek için bayan erkek eşitliği uğraşının ne kadar çok önemli olduğunun şuurundayız. CHP olarak ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda bayanların önündeki her türlü engeli kaldırmak için büyük bir arbede vereceğiz.

* Başta eşit temsil olmak üzere bayan erkek eşitliğini partimizin işleyişinde ve aday tespitinde temel bir unsur olarak uygulamaya koyacağız. Bayana karşı şiddetin son bulması CHP’nin en önemli amaçları ortasındadır. İstanbul Mukavelesi’nin tekrar yürürlüğe konulması ve bu alandaki uluslararası insan hakları ve bayan hakları unsurlarının ülkemizde eksiksiz uygulanması için gerekli tüm adımları atacağız.

“SORUNLARI İNSANCIL, AKILCI VE DÜNYA STANDARTLARINDA SİYASETLERLE ÇÖZECEĞİZ”

* Bütün sığınmacı ve kaçak göçmenlerin ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. İktidarın yanlış siyasetleri ve kirli pazarlıkları sonucunda Türkiye bir sığınmacı ve kaçak göçmen deposuna dönmüştür. Batı’nın kabul etmediği bütün sığınmacıların ve kaçak göçmenlerin ülkemizde birikmesine ve milli kaynaklarımıza yük olmasına izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar konuk ettiğimiz milyonlarca sığınmacı ve yasadışı göçmenin kendi ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız.

* Milli güvenliğimize, hayat üslubumuza ve ekonomimize büyük ziyanlar veren, aynı vakitte acımasız emek sömürüsünün öznesine dönüşen sığınmacıların ve kaçak göçmenlerin sebep olduğu meseleleri insancıl, akılcı ve dünya standartlarında siyasetlerle çözeceğiz. Sınır namustur anlayışının bir kesimi olarak, iktidarın kevgire çevirdiği hudutlarımızda güvenliği artıracak, ülkemize kaçak girişleri tamamen durduracağız.

“GÜÇLÜ, KATILIMCI VE EŞİTLİKÇİ YEREL YÖNETİMLER”

* Güçlü, katılımcı ve eşitlikçi yerel idareler. CHP olarak kentin ve kentteki vatandaşımızın önceliklerini gözeten, hizmeti eşit ve adil bir şekilde kentin her yerine ve her bölümüne katılımcı bir yönetim anlayışıyla ulaştırmayı amaçlayan toplumcu bir yerel yönetim anlayışını savunuyoruz. Kentlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirecek, toplumsal dayanışmayı ve toplumsal dayanıklılığı artıracak çalışmalar yaparak kent ve insan alakasını yeniden tanımlayacağız.

* Akıl, bilim ve teknolojiyi öne çıkararak, karar verme süreçlerini halkın iştirakine açarak belediyeciliğin vatandaşımızın gereksinimlerine yönelik olarak, rant ve çıkar bağlarından uzak bir şekilde yapılmasını sağlayacağız. Kente ve beşere hizmeti önceleyen, demokratik katılım sistemlerini geliştirecek bir yerel yönetim modeli oluşturacağız.

* Krizlere karşı doğru siyasetler belirleyerek, problemlere kentin içinden ve kent sakinlerinin arzu ve muhtaçlıklarını göz önünde bulundurarak tahliller üreteceğiz. Yeni bir merkez-yerel istikrarı kurarak toplumsal gereksinimlerin halka en yakın üniteler tarafından karşılanmasının önünü açacağız. Millet iradesiyle seçilen yerel idarelerin kayyum uygulaması ile görevden alınmasına son vereceğiz.

“DEPREME VE DİĞER AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ KENTLER, SAĞLAM TOPLUM”

* Zelzeleye ve diğer afetlere karşı dirençli kentler, güçlü toplum. Afet riskini azaltmayan, hazırlıklı olmayan, güçlü müdahale edemeyen ve kısa vakitte toparlanmayı sağlayamayan eksik ve yanlış kamu siyasetleri nedeniyle Türkiye bir afet ülkesi durumuna gelmiştir. Afetlere neden olan tabiat olaylarını engellemek mümkün değilse de afetlere güçlü yapılar, dirençli kentler yapmak mümkün, afetlere hazır bir sivil toplum oluşturmak ise son derece kıymetlidir. Zelzele, sel, salgın, orman yangınları ve kuraklık benzeri tabiat kaynaklı afetler ile savaş, çatışma, ani göç dalgaları, kimyasal, biyolojik, radyolojik ya da nükleer felaketler benzeri insan kaynaklı afetler önümüzdeki periyodun en büyük tehdit ve riskleri ortasındadır.

* Bu afetler karşısında toplumumuzu, kentlerimizi ve var olan yönetişim sistemlerini daha sağlam bir duruma getireceğiz. Sağlam yapılar, dirençli kentler, hazırlıklı kurumlar ve inisiyatif almaktan korkmayan bir kamu yönetimi anlayışı bu alandaki temel prensiplerimiz olacaktır. Tabiat ve insan kaynaklı afetlere karşı hazır olmak için fiziki dayanıklılık kadar sosyal dayanıklılık da kıymetlidir. Bu gayeyle, gerekli sosyal siyaset uygulamalarını, halkın etkin olarak karar alma süreçlerine dahil olduğu katılımcı yönetişim anlayışını ve gelişmiş kriz yönetim sistemlerini hayata geçireceğiz.

“MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN EKOSİSTEME ZARAR VERMEDEN İCRA EDİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

* İklim kriziyle mücadele, yaşanabilir bir dünya, İklim krizi ve bununla birlikte her geçen gün daha da artması beklenen besin ve su güvenliği konusunda yaşanacak sorunlar ülkemizi ve coğrafyamızı yakından ilgilendiriyor. Su ve besin krizlerine bağlı olarak sistemsiz göçün, bölgesel çatışmaların, terörün ve istikrarsızlığın artması öngörülüyor. Türkiye’nin iklim krizinden en çok etkilenmesi beklenen coğrafyalara komşu olması bizi bütün bu risklere daha da açık kılıyor. Yalnızca kısa periyodik problemleri değil, iklim krizi benzeri uzun vadeli riskleri de düşünerek Türkiye’yi geleceğe hazır hale getireceğiz.

* Yaşanabilir bir dünya için enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kullanımını arttıracak ve fosil yakıt tüketimini azaltacak tedbirleri alacağız. Ormanları, tarım alanlarını, denizleri ve su kaynaklarını koruyacak ve ekosistem hakkıyla ilgili farkındalık yaratacak her türlü önlemi alacağız. Madencilik faaliyetlerinin ekosisteme zarar vermeden, çevre dostu bir şekilde icra edilmesini sağlayacağız. Bunun yanında sürdürülebilir ve planlı tarım ve hayvancılığı destekleyecek ve bütün vatandaşlarımızın inançlı besine erişimini sağlayacağız.

“TÜRKİYE DÜNYADA HAK ETTİĞİ POZİSYONU FAAL VE BARIŞÇIL BİR DIŞ SİYASET İLE ELDE EDEBİLİR”

* Avrupa Birliği üyesi, güçlü ve saygın Türkiye. Türkiye dünyada hak ettiği pozisyonu aktif ve barışçıl bir dış siyaset ile elde edebilir. Ayrıyeten, dış siyaset, iç siyasete ilişkin çıkarlardan ve partiler arası çekişmelerden bağımsız bir şekilde yürütülmelidir. Türkiye’nin pek çok düşmanı olduğu algısı iktidar tarafından şuurlu şekilde körüklenmektedir. Fakat, unutulmamalıdır ki, Türkiye’nin menfaatlerinin örtüştüğü ve birlikte hareket edebileceği dostları da vardır.

* Kıbrıs’ta, Balkanlar’da, Karadeniz’de, Kafkasya’da, Orta Asya’da, Orta Doğu’da, Afrika’da, Akdeniz’de ve Ege Denizi’nde koruması gereken hayati çıkarları olan Türkiye, böylesine geniş bir coğrafyada fakat ve lakin liyakate dayalı ve güçlü bir diplomasi, bölgesel iş birlikleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ unsurunu koruyan adımlarla maksatlarına ulaşabilir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma süreci, Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biridir. CHP iktidarında Türkiye, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefini kesin bir şekilde takip edecek ve AB’ye üyelik için gerekli siyasi ve ekonomik kriterleri gerçekleştirecektir. Bu kriterleri sağlamak AB’ye tam üyelik emelinin ötesinde gelişmiş bir ülkede yaşamayı hak eden vatandaşımıza bir borcumuzdur.

“CHP İKTİDAR OLMAK VAZİFESİYLE KARŞI KARŞIYADIR”

* CHP vatanımızın işgal edildiği şartlarda bağımsızlık gayretinin siyasi hareketi olarak doğdu. Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmayı hedefleyen Atatürk İhtilallerini gerçekleştirdi. Çok partili periyotta demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet fikirlerinin yılmaz savunucusu oldu. AKP’nin yirmi bir yıllık iktidar döneminde de tek adam zihniyetine karşı en kararlı mücadeleyi CHP yürüttü. Geçmişte vatanı işgalden kurtarmak için kurulmuş olan CHP bugün ülkemizi otoriter başkanlık rejiminden kurtarmak için iktidar olmak misyonuyla karşı karşıyadır. Fakat bu misyonun başarılmasıyla CHP’nin misyonu sonlanmayacak, Türkiye’yi mutlu insanlar ülkesi yapma uğraşımız sonsuza kadar sürecektir. Yapılmamışı yapmak, başarılmayanı başarmak Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklerinde vardır. Bu nedenle büyük bir azim ve kararlılıkla bütün zorlu misyonları başarabileceğimiz konusunda hiçbir kuşkumuz yoktur.”

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.