Büyüme Hızı

Bankacılık sektörü kredi hacminde büyüme ivmesi sürat keserken, 2023’ün üçüncü çeyreğinde frene en sert basan dallar denizcilik, finansal kuruluşlar ve turizm oldu.
05.11.2023