Şifre

Milyonlarca dolar kıymetindeki altın ve gümüş hazinesini demir çömleklerin içine koyarak yerin yaklaşık bir buçuk metre altına gömen adam, hazinenin pozisyonunu, içeriğini ve mirasçılarının isimlerini içeren 3 şifre oluşturdu. Lakin, hazine avcılarının dikkatini çeken şifrelerle korunan bu hazine bugüne kadar kimse tarafından çözülemedi.
22.03.2024